joi, 1 martie 2012

Sudura electrica in gaz inert , cu electrod neconsumabil de Tungsten(Wolfram) T.( W ) I.G. – Tungsten ( Wolfram) Inert Gaz

Procedeul de sudură în atmosferă protectoare, cu electrod neconsumabil de wolfram (
sau tungsten ) mai este regăsit şi sub prescurtarea G.T.A.W. ( Gaz Tungsten Inert Gaz ) şi constă
în sudura în arc electric format între un electrod de wolfram, neconsumabil, şi piesa ce urmează
a fi sudată. Baia de sudură, zona limitrofă acesteia, electrodul de wolfram sunt protejate contra
contaminării cu aerul atmosferic datorită unei perne protectoare de gaz inert. Materialul de adaos este
livrat dintr-o baghetă externă alimentând manual baia de sudură. Este un procedeu pretenţios, cu
productivitate redusă, ce necesită o bună pregătire a sudorului, cu costuri ridicate atât pentru investiţia iniţială, cât şi pentru exploatarea curentă. Dar, este un procedeu de calitate superioară, cu parametri
deosebit de ridicaţi ai sudurii şi cu un aspect deosebit al cordonului de sudură realizat.


Circuitul de sudură se compune din următoarele elemente:

1. Sursa de putere;
2. Pistolet TIG cu cablul de
legătură;
3. Cleşte de masă, cu cablul de
legătură şi mufă de conectare;
4. Butelie de gaz, cu reductor şi
manometre;

1. Sursa de putere are rolul de a furniza curentul de sudură necesar pentru crearea arcului electric
între electrodul de wolfram şi materialul de bază. Reglarea intensităţii curentului se realizează
fie prin metode mecanice ( şunt magnetic ), fie prin dispozitive electronice ( tiristori sau system
invertor ). In mod normal se întâlnesc două tipuri de surse de putere:

a)Sursa de curent alternativ ( AC ), la care curentul de sudură, la ieşire, are forma unei unde
ce oscilează cu o frecvenţă între 20 şi 200 Hz, curent obţinut prin transformarea directă a
curentului de reţea în curent de sudură.
b)Sursa de curent continuu ( DC ), la care curentul de sudură se obţine prin transformarea şi
redresarea curentului de reţea.
Important, în cazul sursei de putere, este şi modul de conectare a pistoletului şi a cablului de
masă: de regulă pistoletul se conectează la borna negativă ( - ) a sursei de putere, iar cablul de
masă la borna pozitivă ( + ) şi numai cu totul excepţional se va utiliza conexiunea inversă ( în
acest caz se va degaja o cantitate mare de caldură ce va afecta electrodul ). În anumite situaţii
este necesar să se utilizeze o sursă de putere cu curent pulsat ( sau modulat ) şi în acest caz
sursa va furniza un curent modulat, sub forma unui tren de unde, suprapus peste curentul de
bază. Această metodă este tipică pentru sudura unor materiale foarte subţiri, atunci când este
necesar să se controleze foarte exact cantitatea de căldură ce se livrează către piesă, pentru a
evita perforarea acesteia.

2. Pistoletul TIG, cu cablul şi mufa de conectare, asigură fixarea electrodului de wolfram, livrează
gazul de protecţie în zona de sudură şi curentul necesar formării arcului. Pe mânerul pistoletului
este montat un întrerupător prin intermediul căruia se comandă pornirea procesului de sudură. În
mod uzual gazul de protecţie asigură şi răcirea pistoletului, dar, în anumite situaţii, la curenţi mari
( peste 200 A ) este nevoie de răcire cu lichid şi în acest caz în circuitul de sudură este încorporat
un dispozitiv de răcire şi recirculare lichid şi conductele de legătură pentru lichid.

Electrozii de wolfram au, in general, următoarele compoziţii:
• Wolfram pur, utilizaţi pentru curenţi mici, în curent alternativ şi asigură un arc stabil;
• Wolfram cu thorium, utilizaţi la curenţi mari, arcul se amorsează uşor şi sunt folosiţi în curent
continuu, cu polaritate directă;
• Wolfram cu ceriu, se folosesc atât în curent alternativ , cât şi în curent continuu, dau o bună
penetrare a materialului şi asigură o rezistenţă bună a sudurii;
• Wolfram cu zirconium, sunt folosiţi pentru sudura aluminiului, magneziului şi aliajelor
acestora, la curenţi mici şi medii.
În funcţie de modul de amorsarea a arcului electric de sudură avem trei moduri diferite:
• Amorsarea cu înaltă frecvenţă ( HF ), în care arcul electric se amorsează printr-un arc
pilot de înaltă frecvenţă, produs între electrodul de wolfram şi material, ca urmare a unui
camp de înaltă frecvenţă, produs de un generator HF, încorporat aparatului. La pornirea
arcului principal, arcul pilot se întrerupe şi este reluat doar în cazul în care se opreşte arcul
principal. Materialul de bază nu trebuie atins cu electrodul de wolfram.
• Amorsarea LIFT, se realizează prin atingerea materialului de sudat cu electrodul de
wolfram şi apoi prin ridicarea sa se produce o scânteie, dată de un curent mic furnizat
de aparat, scânteie ce amorsează arcul principal. În acest procedeu nu apar interferenţe
electromagnetice , care să influenţeze mediul înconjurător, nefiind prezent câmpul de HF,
dar prin atingerea cu vârful electrodului se pot introduce particule străine în baia de sudură.
• Amorsarea prin zgâriere cu electrodul de wolfram a suprafeţei materialului de sudat, prin
care se produce arcul principal. Această metodă poate introduce diferite incluziuni în baia de
sudură cu scăderea calităţii sudurii.
Cleştele de masă, cu cablul de legătură şi mufa de conectare asigură închiderea circuitului

3. electric de sudură şi trebuie să asigure un contact electric cât mai bun cu piesa de sudat, pentru
a se obţine cele mai bune rezultate.

4. Butelia de gaz, cu reductor echipat cu manometre, este folosită pentru a furniza gazul de
protecţie ce înlocuieşte atmosfera din jurul sudurii, a electrodului de wolfram şi a materialului
de adaos, evitând astfel contaminarea şi oxidarea. Gazele utilizate pentru protecţie sunt argon,
heliu, amestec de argon şi heliu, amestec de argon şi hydrogen. Este deosebit de important ca
gazele utilizate să fie cât mai pure posibil, deoarece chiar cantităţi foarte mici de impurităţi pot
influenţa negativ calitătile sudurii. În butelie gazul este sub formă lichefiată, el fiind vaporizat la
ieşire, presiunea şi debitul de lucru fiind reglate prin reductor, manometrele ajutând la verificarea
cantităţii rămase în butelie şi la verificarea debitului de lucru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu