joi, 1 martie 2012

Sudura electrica cu sarma, in atmosfera de gaz protector MIG – MAG = Metal Inert Gaz – Metal Activ Gaz

Sudura cu sârmă continuă, în atmosferă de gaz protector, identificată sub prescurtarea
MIG ( Metal Inert Gaz ) sau MAG ( Metal Activ Gaz ) se mai regăseşte şi sub denumirea de
GMAW ( Gaz Metal Arc Welding ) şi este un procedeu de sudură în timpul căruia materialul
de adaos- sârma , furnizat continuu de un dispozitiv de alimentare este transferat către
materialul de bază prin intermediul arcului electric. Sârma alimentată la curentul de sudură
este împinsă constant în zona de sudură prin intermediul unui pistolet special, pistolet care
furnizează şi gazul ( sau gazele ) de protectie, care are rolul de a proteja sârma de adaos,
baia de sudură, arcul electric şi zona din jurul băii de sudură de contaminarea cu aerul
atmospheric. Uneori se poate suda în acest procedeu cu sârmă şi fără gaz de protecţie, dar
în acest caz se va folosi o sârmă specială, tubulară, care conţine în interior un material de
protecţie ( flux ) a băii de sudura.

Circuitul de sudură, în cazul sudurii MIG – MAG, se compune din :
1. Sursa de putere;
2. Pistolet cu cablul de alimentare;
3. Derulatorul de sârmă;
4. Cablul şi cleştele de masă;
5. Butelia de gaz şi regulatorul de
presiune, cu manometre

In unele cazuri, când se realizează structuri metalice industriale mari, cu materiale groase şi
cordoane de sudură lungi ( nave, recipiente mari, grinzi şi stâlpi metalici etc ), cu curenţi de
sudură mari ( peste 300 A ) şi cu durată mare de lucru, în timpul cărora se vor degaja cantităţi
mari de caldură, este nevoie ca în circuitul de sudură să se introducă şi un circuit de răcire al
pistoletului, compus dintr-un dispozitiv de răcire şi recirculare lichid de răcire şi ţevile de legătură
cu pistoletul.

1. Sursa de putere are rolul de a furniza materialul de adaos, sub forma unei sârme de sudură
alimentate continuu şi curentul de sudură. In acest procedeu de sudură curentul de sudură

este funcţie de doi parametri : tensiunea de sudură, care reglează intensitatea arcului şi
curentul de sudură, care este dependent de viteza de alimentare a sârmei.

In cazul unei suduri MIG-MAG avem de-a face cu două tipuri de surse:

a) Sursa de curent continuu ( DC ), caracterizată printr-o mare stabilitate a arcului, atât timp
cât se realizează o tensiune constantă şi o rată constantă a vitezei de alimentare cu sârma.
Există, totuşi, o flexibilitate în alegerea şi reglarea tensiunii şi a vitezei sârmei, astfel incât se
poate alege fie procedeul de lucru în “arc scurt”, cu imersia sârmei în baie, sau procedeul de
transfer a materialului în “spray arc “

b) Sursa de curent pulsat, caracterizată prin faptul că, în această situaţie, curentul este modulat
printr-un tren de impulsuri, care vor forta astfel picăturile de material să se desprindă şi
să adere la material. Arcul nu se va mai stabiliza natural, ci va trebui sincronizată viteza
sârmei cu rata impulsurilor. Ultimele cercetări au dezvoltat asa-numita tehnologie sinergică,
ce asigură reglarea tuturor parametrilor de lucru, reglând doar unul singur ( de regulă
intensitatea curentului de sudură sau diametrul sârmei utilizate ).

Sursa de putere poate fi utilizată prin conectare cu polaritate directă ( în cazul utilizării
sârmei tubulare cu FLUX ), sau cu polaritate inversă, cea mai frecvent utilizată, în funcţie de
aplicaţia ce se realizează.

2. Pistoletul şi cablul de alimentare

Este utilizat pentru transferul materialului de adaos către baia de sudură şi permite trecerea
sârmei, a gazului de protecţie şi a curentului de sudură. Mânerul pistoletul conţine un
întrerupător cu care se comandă pornirea-oprirea procesului ( avansul sârmei, deschiderea
şi închiderea gazului şi curentul de sudură ). În interiorul cablului de legătura se găsesc:
un cablu de curent, cablurile de comandă, ţeava pentru gaz şi un ghidaj pentru sârma de
sudură. În cazul pistoletelor răcite cu lichid se găsesc şi conductele pentru lichidul de răcire,
în timp ce pistoletele răcite cu gaz se răcesc cu ajutorul gazului de protecţie.

3. Derulatorul de sârmă, are rolul de a alimenta cu materialul de adaos ( sârma ) baia de

sudură. Sârma este impinsă, cu ajutorul unui moto-reductor, prin interiorul pistoletului, până
în zona de sudură şi acolo se topeste in arcul electric. Viteza sârmei va da şi valoarea
curentului de sudură şi se reglează prin motorul de antrenare. O caracteristică importantă a
derulatorului de sârmă este numărul rolelor de antrenare a sârmei, cele mai eficiente fiind cu
4 role, care asigură o viteză mult mai constantă.

4. Cablul şi cleştele de masă asigură închiderea circuitului de sudură prin conectarea la
materialul ce urmează a fi sudat, lungimea cablului şi secţiunea sa fiind dictate de valoarea
maximă a curentului ce se utilizează.

5. Butelia de gaz conţine gazul de protecţie ce va fi utilizat, sub forma de lichid, la o presiune
ridicată. Cu ajutorul reductorului, montat pe butelie, se va reduce la presiunea şi debitul
de lucru. Manometrele montate pe reductor ajută sudorul să vizualizeze cantitatea de gaz
existent în butelie şi, totodată, să regleze debitul de lucru necesar. După trecerea prin
reductor gazul ajunge la o valvă, comandată electric prin butonul de pe mânerul pistoletului
şi, apoi, în duza pistoletului.
Gazele utilizate în sudura MIG-MAG sunt de două tipuri : inerte ( argon, heliu sau
amestecuri ale acestora şi ale acestora cu alte gaze inerte ) şi active ( dioxid de carbon sau
amestec cu argon, cu oxygen sau alte gaze ).
Gazele inerte se utilizează la protecţia sudurii în cazul oţelurilor inoxidabile, a aluminiului, a
cuprului sau a unor materiale speciale.
Gazele active se utilizează pentru protecţia zonei de sudură în cazul sudurii oţelurilor
obişnuite, cu conţinut scăzut de carbon, dar unele amestecuri de gaze inerte cu cantităţi
dozate special de gaze active pot fi utilizate pentru sudura unor materiale speciale pentru a
creşte stabilitatea arcului şi rata de transfer a picăturii către baie.

Este important de reţinut că în cazul sudurii MIG-MAG, transferul materialului de adaos către
baia topită depinde atât de parametrii electrici de sudură, cât şi de diametrul sârmei, de tipul
sursei şi de gazul de protecţie utilizat. În funcţie de toţi aceşti parametri se disting mai multe
metode de transfer:
a) Imersie ( short arc, short circuit ), materialul este transferat în baie sub forma de picături,
în forma unui scurt circuit continuu
b) Spray arc, materialul nu este transferat direct, ci sub forma unui spray dat de valoarea
mare a curentului de sudură;
c) Impuls sau arc pulsat, materialul fiind transferat sub forma unor picături mici, aruncate de
pulsurile de curent .
În toate cazurile este necesar să se cunoască, cât mai bine posibil, compoziţia chimică
a materialului de bază şi în funcţie de aceasta să se aleagă compoziţia chimică a sârmei
de adaos, compoziţia gazului de protecţie, valorile parametrilor electrici pentru sudură,
astfel încât să se obţină rezultate maxime în ceea ce priveşte calitatea şi aspectul
cordonului de sudură. De menţionat că utilizarea acestui procedeu asigură un randament
mare, o productivitate sporită, costuri reduse de exploatare şi, nu în ultimul rând, un
aspect deosebit al cordonului de sudură , reducând, astfel, prelucrările ulterioare. În plus
sudura nici nu rugineşte.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu