marți, 22 ianuarie 2013

Manual utilizare aparat de sudura Miller STI160

Mai jos aveti cateva sectiuni din manualul de utilizare al invertorului de sudura Miller STI 160.

Vă mulțumim și felicitări pentru alegerea Miller. Acum puteți finaliza lucrarea și o puteți realiza în mod corespunzător. Știm că nu aveți timp să o faceți în niciun alt mod.
Din acest motiv, în momentul în care Niels Miller a început să construiască aparatele de sudat cu arc electric în 1929, s-a asigurat că produsele sale oferă o valoare îndelungată și o calitate superioară. Ca și în cazul dumneavoastră, clienții săi nu își permiteau nimic mai puțin. Produsele Miller trebuiau să depășească toate așteptările. Acestea trebuiau să fie cea mai bună variantă de pe piață.

În prezent, oamenii care construiesc și comercializează produsele Miller continuă tradiția. Au rămas la fel de dedicați furnizării de echipamente și servicii care întrunesc standardele de calitate și de valoare stabilite în 1929.
Prezentul manual al Proprietarului intenționează să vă ofere asistență pentru a beneficia la maxim de produsele dumneavoastră Miller. Vă recomandăm să citiți  indicațiile de siguranță. Acestea vă vor ajuta să vă protejați de eventualele pericole prezente la locul de muncă. Ne-am asigurat că instalarea și operarea sunt rapide și facile. Cu ajutorul Miller, vă puteți baza pe ani întregi de servicii fiabile, cu întreținerea corespunzătoare. Și, dacă din orice motiv, unitatea va necesita reparații, am furnizat secțiunea de Depanare care vă va ajuta să aflați care este problema. Lista de componente vă va ajuta apoi să hotărâți ce componentă specifică este necesară pentru soluționarea problemei.
Vă furnizăm de asemenea informații referitoare la garanție și la service pentru modelul dumneavoastră specific.
Miller Electric produce o line completă de aparate de sudură și de echipamente aferente sudurii. Pentru mai multe informații referitoare la alte produse calitative Miller, contactați-vă distribuitorul local Miller pentru a primi cel mai recent catalog al liniei complete sau fișe de catalog individuale.

Aparat de sudura Miller invertor sudura

Curent sudura invertor Miller

Conectarea energiei de intrare monofazice pentru 230 VCA la aparatul de sudura:
Conectare aparat sudura la retea curent
   Deconectați și   blocați/opriți
      
alimentarea înainte de conectarea conductorilor de intrare de la unitate.
  Conectați întotdeauna mai întâi conectorul verde sau verde/galben la borna de alimentare cu împământare și niciodată la o bornă de fază.
1     Conductor de intrare negru și alb  (L1 și L2) 
2     Conductor de împământare verde sau verde/galben
3     Cablu de alimentare.
4     Dispozitiv de deconectare (comutatorul indicat în poziția OPRIT)
5     Borna de împământare a dispozitivului de deconectare
6     Bornele de fază ale dispozitivului de deconectare
Conectați conductorul verde sau verde/galben de împământare mai întâi la borna de împământare a dispozitivului de deconectare.
Racordați conductorii de intrare L1 și L2 la bornele de fază ale dispozitivului de deconectare.
7     Protecție la supracurent
Selectați tipul și dimensiunea sistemului de protecție la supracurent prin utilizarea Secțiunii  3-8 (comutatorul de deconectare cu siguranță indicat).
Închideți și blocați ușa de pe dispozitivul de deconectare. Îndepărtați dispozitivul de blocare/oprire și mișcați întrerupătorul în poziția Pornit.Comenzi pentru aparat sudura STi 160Configurare aparat sudura Miller


Bornele de ieșire ale sudurii sunt sub tensiune în momentul în care puterea este Pornită și Lumina „Pregătit” este aprinsă.
1    Borna de ieșire pozitivă a sudurii
2    Borna telecomenzii
3    Borna de ieșire negativă a sudurii
4    Comanda de reglare a amperajului /instalării
5    Afișajul ampermetrului și al parametrilor
(aparat de măsură)
6    Comutatorul selectorului de proces/instalare
7    Lumina sudură cu electrod învelit (LED)
8    Lumina „Pregătit”  (LED)
9    Lumina de instalare (LED)
Pregătiți unitatea pentru sudură urmând pașii următori:
Conectați portelectrodul la borna de ieșire a aparatului.
Conectați clema de sudură la borna de ieșire negativă a aparatului.
În funcție de caz, racordați o telecomandă opțională la borna pentru telecomandă pentru a controla de la distanță amperajul sudurii.
Porniți alimentarea cu energie. Acordați timp unității pentru finalizarea ciclului de intrare în funcțiune.
Apăsați și eliberați comanda reglării amperajului/implementării pentru a selecta sudură cu electrod învelit (Sudura cu electrod învelit) și LED-ul corespunzător luminii. Sistemul de măsurare cu afișaj indică ARC timp de trei secunde și setarea implicită din fabrică de 80 amperi.
Setarea de reducere a tensiunii

Pentru a modifica setarea de reducere a tensiunii, urmați pașii următori:Apăsaţi şi ţineţi apăsată Comanda Process/Set-Up Adjustment (Reglarea procesului/instalării) pentru a intra în modul de instalare.
În momentul intrării, lumina de instalare începe să se aprindă intermitent, iar aparatul de măsură cu afișaj indică VRD.
Opțiunea implicită de Reducere a tensiunii este Oprită. Utilizați comanda reglării amperajului/implementării pentru activare sau mutați setarea pe Pornit.
În momentul activării Reducerii tensiunii, lumina de Sudură cu electrod învelit se aprinde intermitent în mod continuu. VRD este setat la 20 de volți.
Unitatea va ieși automat din meniul de instalare în cazul în care nu se detectează nicio activitate timp de peste trei secunde. Apăsați și țineți apăsată comanda Process/Set-Up Adjustment (Reglarea procesului/instalării) pentru a reintra în modul de instalare.
Setarea Hot Start
Utilizați Hot Start (curent mărit la pornire) pentru a mări amperajul de ieșire la începerea unei suduri, pentru a preveni lipirea electrozilor.
Pentru a modifica setarea Hot Start, urmați pașii următori:
În meniul de instalare, apăsați și eliberați comutatorul Process/Set-Up Selector (Selector de proces/instalare). Lumina de instalare va continua să se aprindă intermitent. Sistemul de măsurare cu afișaj va indica HS.
Utilizați comanda reglării amperajului/implementării pentru a modifica amperajul de la 0 la 50 de procente din valoarea de amperaj presetată, unde 15 procente este valoarea implicită. Valoarea de amperaj Hot Start maximă este de 150 amp.
  Exemplu: Dacă amperajul presetat este de 90 amp, 0% = 90 amp, 50% = 135 amp.

Setarea Arc Force:
Utilizați Arc Force (Forța arcului) pentru a mări amperajul la scurt circuit la tensiunea redusă în arc electric. Setați valoarea 0 pentru un amperaj de sudură normal. Rotiți butonul de comandă în sensul acelor de ceasornic pentru a mări amperajul la scurt circuit.
Pentru a modifica setarea Forței cu arc, urmați pașii următori:
În meniul de instalare, apăsați și eliberați comutatorul Process/Set-Up Selector (Selector de proces/instalare). Lumina de instalare va continua să se aprindă intermitent.
Utilizați comanda reglării amperajului/implementării pentru a modifica amperajul de la 0 la 50 de procente din valoarea de amperaj presetată, unde 15 procente este valoarea implicită. Setarea maximă pentru Arc Force este de 150 amp.
Exemplu: Dacă amperajul presetat este de 90 amp, 0% = 90 amp, 50% = 135 amp.
Anti Stick
Anti Stick (Anti lipire) previne lipirea electrodului în timpul sudării.
Această funcție este activată automat în momentul utilizării procesului de Sudura cu electrod învelit. Anti Stick mărește amperajul în momentul în care tensiunea în arc electric este mai mică de zece volți timp de peste două secunde.
Limitele amperajului pentru Sudura cu electrod învelit variază de la 4 la 150 amp
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu