joi, 28 februarie 2013

Manual utilizare aparat de sudura tig Miller STH 160

Va prezentam o parte din manualul de utilizare al aparatului de sudura TIG Miller STH 160 - dotat cu functia pulsed TIG

Comenzi pentru STH 160

aparat de sudura tig1    Lumina „Pregătit” (LED)
Lumina se aprinde după aproximativ două secunde de la mutarea întrerupătorului în poziția Pornit (I) dacă s-a selectat Lift-Arc sau Sudare cu electrod învelit. Lumina indică faptul că unitatea este sub tensiune și pregătită pentru sudură.
2    Lumina temperatură ridicată (LED)
Lumina se aprinde în momentul în care unitatea se supraîncălzește. Sudura poate fi reluată după răcirea unității.
3 Comanda reglării amperajului/implementării 
Utilizați comanda pentru a ajusta amperajul sudurii și pentru a modifica valorile, în meniul de instalare. Vezi Secțiunea 4-2.
Pentru sudura cu electrod învelit, conectați cablul electrodului la această bornă. Pentru sudarea TIG, conectați cablul de sudură la această bornă.
Conectați furtunul de la regulatorul/debitmetrul de alimentare cu gaz de protecție la garnitură. Garnitura are ⅝-18 filete în dreapta. Vezi Secțiunea 4-10. 
4    Întrerupătorul selectorului de proces/instalare. Vezi Secțiunea 4-8 și/sau 4-9.
5    Borna pozitivă de ieșire a sudurii 
6    Borna negativă de ieșire a sudurii
Pentru sudura cu electrod învelit, conectați cablul de sudură la această bornă. Pentru sudura TIG, conectați lampa la această bornă.
7     Borna telecomenzii
Conectați telecomanda la bornă (vezi Secțiunea 3-7). Pentru TIG și sudura cu electrod învelit, capacitatea poate fi ajustată de la min la max prin setarea de pe panoul frontal, cu ajutorul telecomenzii.
În cazul conectării unei telecomenzi de picior sau digitale, declanșatorul de la distanță este activat doar în modul TIG. Reglarea amperajului este controlată de telecomandă și de comanda Reglării amperajului / instalării.
8     Pixelul telecomenzii
Pixelul se aprinde intermitent în momentul în care telecomanda este conectată la borna telecomenzii.
9     Afișajul ampermetrului și al parametrilor (aparat de măsurare) afișează amperajul real din timpul sudării. Aparatul de măsurare afișează de asemenea parametrii presetați pentru oricare dintre opțiunile următoare: alarma de timp, de instalare și de supraîncălzire.
10  Întrerupător
Mișcați întrerupătorul în poziția Pornit (I) pentru a porni unitatea. Mișcați întrerupătorul în poziția Oprit (0) pentru a opri unitatea. În momentul pornirii, unitatea își va aminti și va afișa ultima procedură de sudură sau procedura implicită din fabrică (vezi Secțiunea 4-14).
11 Lumina de pornire ÎF TIG (LED) Vezi Secțiunea 4-15.
12  Lumina de pornire a amorsării prin contact TIG (LED). Vezi Secțiunea 4-15).
13  Lumina de instalare (LED)
14 Lumina de sudură cu electrod învelit (LED) Vezi Secțiunea 4-8.
15  Întrerupătorul parametrilor secvențiatorului Vezi Secțiunea 4-12.
16  Întrerupătorul controlului pulsului Vezi Secțiunea 4-13.
17  Armătura de gaz

Pregătirea unității pentru sudura TIG

Pregătiți unitatea pentru sudarea TIG după cum urmează:
Conectați portelectrodul la borna negativă de ieșire a sudurii.
Conectați clema de sudură la borna pozitivă de ieșire a sudurii.
În funcție de caz, conectați o telecomandă la borna telecomenzii.
Porniți alimentarea. Acordați timp pentru finalizarea ciclului de pornire al unității.
Apăsați și eliberați comanda de Reglare a amperajului/instalării pentru a selecta sudura TIG și LED-ul corespunzător luminii. Aparatul de măsurare cu afișaj afișează TIG timp de trei secunde, iar apoi setarea implicită din fabrică, de 50 de amperi.

Anti Stick
Anti Stick (Anti lipire) previne lipirea electrodului în timpul sudării.
Această funcție este activată automat în momentul utilizării procesului de Sudură TIG. Anti Stick mărește amperajul în momentul în care tensiunea în arc electric este mai mică de zece volți timp de peste două secunde.

Setări în modul de declanșare 2T sau 4T

1     Întrerupătorul selectorului de
procese / instalare
2     Pornire ÎF TIG
3     Lumina de pornire a amorsării prin contact TIG (LED)
4     Lumina „Pregătit” (LED)
5     Lumina de instalare (LED)
6     Afișarea ampermetrului și a parametrilor (aparat de măsurare)
7     Comanda reglării amperajului/implementării
2T și 4T se utilizează pentru procesul TIG. Selectați procesul TIG în conformitate cu Secțiunea 4-9.
 Unitatea va ieși automat din meniul de instalare în cazul în care nu se detectează nicio activitate timp de peste trei secunde. Apăsați și țineți apăsată comanda de Reglare a procesului  / instalării pentru a reintra în modul de instalare.
Când vă aflați în modul de instalare, pentru a schimba de la 2T la 4T, luați măsurile următoare:
Apăsați și țineți apăsat întrerupătorul Selectorului de proces / instalare până când începe să se aprindă intermitent lumina de Instalare, iar aparatul de măsurare afișează
2T.
Rotiți comanda de Reglare a amperajului/instalare pentru a comuta între 2T 
și 4t.

Setările pentru comenzile secvențiale și de scădere

 Pentru a intra în modul de instalare al Comenzii secvențiatorului și pentru a derula parametrii, apăsați și eliberați întrerupătorul Parametrilor secvențiatorului. Parametrul selectat va fi afișat pe aparatul de măsurare și în luminile corespunzătoare LED.
Apăsați comanda de Reglare a amperajului   / instalării pentru a schimba valoarea parametrului selectat. Valoarea selectată va fi afișată pe aparatul de măsurare.
5        Durata pre-debitului
Utilizați comanda pentru a seta durata de curgere a gazului înainte de inițierea arcului electric. Setarea implicită este de 0,2 secunde (min=0s, max=2,0s). 
6                     Curentul inițial
Utilizați comanda pentru a seta un alt amperaj decât amperajul sudării. Setarea implicită este de 40 de procente. 
(min=10 procente sau valoarea minimă setată în timpul instalării inițiale, max=90 
de procente sau valoarea maximă setată în timpul instalării inițiale).
7        Durata de urcare a pantei
Utilizați comanda pentru a selecta durata necesară pentru a urca/coborî panta de la amperajul inițial la amperajul de sudură. Pentru dezactivare, setați la 0. Valoarea implicită =1,0 
secunde. (min=0s, max=10s).
8        Durata de coborâre a pantei
Utilizați comanda pentru a selecta durata necesară pentru a urca/coborî panta de la amperajul de sudură la amperajul final. 
Pentru dezactivare, setați la 0. Valoarea implicită =2,0 secunde. (min=0s, max=10s).
Aplicare:
Durata de coborâre a pantei trebuie utilizată în momentul în care materialele de sudură TIG sunt sensibile la crăpare și/sau operatorul dorește să elimine craterul de la capătul sudurii.
9        Curentul final
Utilizați comanda pentru a selecta amperajul la care a urcat/coborât amperajul sudurii. Valoarea implicită este de 30 de procente. 
(min=10 procente sau valoarea minimă setată în cadrul instalării inițiale, max=90 de procente sau valoarea maximă setată în cadrul instalării inițiale).
10  Durata post-debit
Utilizați comanda pentru a seta durata de curgere a gazului după oprirea sudurii, pentru a proteja formarea bălților de sudură.

Setările comenzii generatorului de impulsuri

Lumina generatorului de impulsuri este pornită în momentul în care generatorul de impulsuri este pornit.
Pentru a intra în modul de instalare al Generatorului de impulsuri și 
a derula parametrii, apăsați 
și  eliberați întrerupătorul Comenzii generatorului de impulsuri. Parametrul selectat va fi afișat pe aparatul de măsurare și pe luminile corespunzătoare  LED.
Mișcați comanda de Ajustare a amperajului/instalării pentru a schimba valoarea parametrului selectat.   Valoarea selectată se afișează pe aparatul de măsurare.
6        Ciclu de fcț. (%)
Utilizați comanda pentru a controla răcirea bălții de sudură. Valoarea implicită este de 50  de procente 
(min=0,1  procente,  max=90  procente).
7        Amperajul de vârf
Amperajul de vârf se setează prin utilizarea comenzii 
reglării amperajului/implementării. Amperajul de vârf este cel mai mare amperaj de sudură care poate apărea în ciclul cu impulsuri. Penetrarea sudurii variază direct în funcție de amperajul de vârf. 
Valoarea implicită=50 A.
8        Curent de fundal (Ab)
Utilizați comanda Amperilor de fundal pentru a seta impulsul redus al amperajului sudurii, care răcește balta de sudură și afectează capacitatea de încălzire generală. Curentul de fundal este setat ca procent din amperajul de vârf. Valoarea implicită 40   de procente          (min=10   procente, max= 90 de procente).
9        Frecvența impulsurilor (Hz) 
Frecvența a impulsurilor controlează aspectul de solzi. al sudurii Valoarea implicită =60Hz (min=0,4 Hz, max=300Hz).
Aplicare:
Generarea în impulsuri se referă la ridicarea și coborârea alternativă a capacității de sudură la o rată specifică. Porțiunile ridicate ale capacității sudurii sunt controlate din punctul de vedere al lățimii, formând impulsuri ale capacității de sudură. Aceste impulsuri și nivelul inferior al amperajului dintre acestea (denumit curentul de fundal)  încălzesc și răcesc alternativ balta de sudură topită. Efectul combinat îi oferă operatorului un control îmbunătățit asupra penetrării, lățimii solzului, al bombării, al subtărierii și al capacității de căldură. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu