vineri, 16 decembrie 2011

CLASIFICAREA OŢELURILOR SI SUDAREA LOR

Oţelul este un aliaj fier-carbon şi alte elemente, care conţine 0,04-2,14% C.

 Din punct de vedere al compoziţiei chimice
a) Oţeluri carbon:
- de uz general (ex.OL37,OL44);
- de calitate(ex.OLC25,OLC35);
- superioare ( OCS).
b) Oţeluri slab aliate (ex. OL52, oţeluri navale cu rezistenţa mărită - A36,D36,E36 etc.);
c) Oţeluri aliate:
- obişnuite (ex. inoxidabile)
- superioare (ex. inoxidabile şi refractare)

Din punct de vedere al sudabilităţii
a) perfect sudabile - cu sudabilitate bună, necondiţionată
b) satisfăcător sudabile - cu sudabilitate condiţionată
c) limitat sudabile - sudabilitate posibilă cu măsuri speciale
d) rău sudabile

Clasificarea oţelurilor navale
Acestea sunt considerateca fiind o grupă aparte faţă de oţelurile obişnuite, având, în general, o rezistenţă la curgere mărită.
a) oţel naval cu rezistenţă normală: grad A; D; E
b) oţel naval cu rezistenţă mărită: grad A32; D32; E32; A36; D36; E 36

PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE OŢELURILOR
Oţelurile se deosebesc între ele prin anumite proprietăţi care se clasifică în:
a) proprietăţi chimice: rezistenţa la coroziune, la oxidare, etc.;
b) proprietăţi fizice: densitatea, dilatarea termică, conductibilitatea termică si electrică, proprietăţi magnetice, etc.;
c) proprietăţi mecanice: rezistenţa la diferite solicitări mecanice, elasticitate, plasticitate, tenacitate, rezilienţa, etc.;
d) proprietăţi tehnologice: sudabilitate, maleabilitate, etc.

SUDABILITATEA OŢELURILOR
Sudabilitatea reprezintă aptitudinea pe care o are un oţel de a forma îmbinări sudate in anumite condiţii practice de execuţie.
Sudabilitatea este o însuşire complexă determinată de:
- proprietăţile metalului de bază;
- tehnologia de sudare;
- solicitările care apar in exploatarea construcţiei sudate.
Factorii care influenţează sudabilitatea pot fi de natură:
a) metalurgică determinată de:
a. Compoziţia chimică. Carbonul este principalul element din oţel care influenţează sudabilitatea şi de aceea este necesară limitarea conţinutului de carbon (de obicei sub 0,2 0 - 0,22% );
b. Procedeul de elaborare a oţelului. Este necesar ca oţelurile sudabile să fie calmate pentru ca toate impurităţile şi incluziunile de gaze şi oxizi sa fie înlăturate;
c. Materialul de adaos şi procesele metalurgice ce au loc in timpul sudării. Pentru oţeluri cu conţinut mai mare de carbon se recomandă electrozii cu înveliş bazic (cu conţinut mic de hidrogen); electrozi înveliţi care după topire să formeze o depunere din oţel slab aliat.
b) constructivă determinată de grosimea metalului de sudare, forma şi amplasarea cusăturii care influenţează producerea tensiunilor interne, etc.;
c ) tehnologică determinată de procedeul de sudare, ordinea de execuţie a sudurilor, viteza de sudare şi de răcire, intensitatea de încălzire, combaterea tensiunilor interne, etc.
Modul de exploatare a construcţiei sudate are, de asemenea, o mare influenţă asupra factorilor enumeraţi mai înainte şi implicit, asupra sudabilităţii.

INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ASUPRA
PROPRIETĂŢILOR SI SUDABILITĂŢII OŢELURILOR

Carbonul – măreşte limita de curgere, rezistenţa de rupere şi duritatea; micşorează alungirea şi rezilienţa. In cantitate prea mare, influenţează negativ sudabilitatea putând duce la apariţia de fisuri.
Manganul - măreşte limita de curgere, rezistenţa şi rezilienţa, influenţând pozitiv plasticitatea şi comportarea la sudare.
Siliciul - este un bun dezoxidant, mărind rezistenţa oţelurilor faţă de oxidare. În oţel, raportul între siliciu şi mangan de 1,2 influenţează pozitiv tenacitatea şi rezistenţa la fisurare. Are proprietăţi similare cu ale manganului.
Sulful - este o impuritate în oţel fiind limitat la 0,03-0,05%, influenţând sudabilitatea şi provocând fragilitatea la cald a oţelurilor.
Fosforul - are aceleaşi dezavantaje ca şi sulful provocând fragilitatea la rece a oţelurilor.
Cromul - măreşte rezistenţa la rupere, duritatea,rezistenţa la coroziune atmosferică şi acizi; împreună cu carbonul micşorează plasticitatea şi rezistenţa la coroziune; reduce sudabilitatea.
Nichelul - măreşte rezistenţa la rupere, limita de curgere, rezistenţa la coroziune atmosferică şi unii acizi, plasticitatea. Influenţează pozitiv sudabilitatea.
Molibdenul - în cantităţi mici măreşte duritatea, rezistenţa la rupere, limita de curgere, alungirea, rezistenţa la coroziune şi la temperaturi mari. În conţinut redus, nu influenţează negativ sudabilitatea.
Cuprul - măreşte duritatea, limita de curgere, rezistenţa la rupere. Până la 0,5% măreşte plasticitatea şi nu influenţează negativ sudabilitatea.
Vanadiul - îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice ale oţelului şi în conţinut redus nu influenţează negativ sudabilitatea.
Wolframul - formează carburi dure şi influenţează negativ sudabilitatea.
Aluminiul - influenţează pozitiv proprietăţile oţelurilor şi până la 0,15% şi comportarea la sudare.
Deoarece şi celelalte elemente conţinute în oţel influenţează sudabilitatea, pentru aprecierea sudabilităţii unui oţel se ţine seama de „carbonul echivalent“ care exprimă influenţa elementelor de aliere asupra sudabilităţii oţelului respectiv în comparaţie cu carbonul (S, P, Cr, Mo, Mn, Cu, Ni).

Pentru sudura otelurilor in domeniul naval va recomandam aparate de sudura mig-mag Kemppi sau Miller care si-au dovediti fiabilitatea in timp .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu